EVAPORATIVE

MUK-06

ปริมาณลม 6,000 m3/hr.
แรงดันลม 80 Pa
กำลังไฟฟ้า 0.55 KW
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz
ค่าไฟฟ้า 1.9 บาท/ชม.
กระแสไฟฟ้า 2.5 A
ชนิดของพัดลม Centrifugal
ชนิดของมอเตอร์ Single-phase
3-speed
ความจุถังน้ำ 30 ลิตร
อัตราการระเหยของน้ำ 10-12 ลิตร/ชม.
ระดับเสียง <= 63 dB
ขนาดช่องจ่ายลม 45 x 37 ซม.
ขนาดตัวเครื่อง 80 x 80 x 85 ซม.
น้ำหนักสุทธิ 55 กก.
น้ำหนักขณะทำงาน 95 กก.