EVAPORATIVE

Wall Type 06

ปริมาณลม 6,000 m3/hr.
แรงดันลม 40 Pa
กำลังไฟฟ้า 0.25 KW
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz
ค่าไฟฟ้า 87 สตางค์/ชม.
กระแสไฟฟ้า 1.2 A
ชนิดของพัดลม Axial
ชนิดของมอเตอร์ Single-phase
Various-speed
ความจุถังน้ำ 10 ลิตร
อัตราการระเหยของน้ำ 3 – 7 ลิตร/ชม.
ระดับเสียง <= 60 dB
ขนาดช่องจ่ายลม 50 x 50 ซม.
ขนาดตัวเครื่อง 86 x 25 x 118 ซม.
น้ำหนักสุทธิ 37 กก.
น้ำหนักขณะทำงาน 47 กก.