EVAPORATIVE
พัดลมไอเย็น รุ่น CTE-06

พัดลมไอเย็น รุ่น CTE-06

ครอบคุมพื้นที่ 10-15 ตร.ม. ประหยัดไฟเพียง 30 สต./ชม.

หลากหลายฟังก์ชั่นความเย็น

ด้วยระดับแรงลม 3 ระดับ ปรับมุมส่ายได้ 90 องศา ปริมาณลมสูงแต่เสียงเบาด้วยใบพัดที่ออกแบบมาอย่างพิเศษ

พัดลมไอเย็น รุ่น CTE-06

ถังน้ำ 7.5 ลิตร

ใช้งานได้ต่อเนื่อง 8-12 ชม.ประหยัดค่าไฟเพียง 30 สต./ชม. ด้วยกำลังไฟฟ้า 85 W กระแสไฟฟ้า 0.55 A และแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz

ระดับน้ำเต็มถัง
เปิดต่อเนื่องสูงสุดถึง

12 ชั่วโมง

พัดลมไอเย็น รุ่น CTE-06
พัดลมไอเย็น รุ่น CTE-06

ช่องเติมน้ำใช้งานได้สะดวก

โดยมีช่องเติมน้ำอยู่ด้านหลังเครื่อง พร้อมที่จับสามารถดึงและใช้งานได้ง่ายดาย มีระบบควบคุมการระเหยของน้ำ ทำให้อัตราการระเหยอยู่ที่ประมาณ 0.6 – 0.9 ลิตร/ชม. ช่วยให้ประหยัดน้ำและสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น


ให้ความเย็นที่มากกว่า

ด้วยปริมาตรแผ่นทำความเย็น 2,760 ลบ.ซม. เย็นกว่าระบบทำความเย็นทั่วไป ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพจากแผ่นทำความเย็น

ลดอุณหภูมิได้ถึง

7 องศา

พัดลมไอเย็น รุ่น CTE-06
พัดลมไอเย็น รุ่น CTE-06

เย็นได้ไกล

ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 15 ตร.ม. ด้วยพัดลมชนิด Sirocco ที่มีช่องจ่ายลมขนาด 29 x 17 ซม. ให้ปริมาณแรงลมถึง 830 ลบ.ม./ชม. ส่วนตัวเครื่องมีขนาด 39 x 30 x 74 ซม. น้ำหนัก 6.3 กก. และเมื่อเติมน้ำจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 13.8 กก. แข็งแรงทนทานด้วยวัสดุ ABS