EVAPORATIVE

MIK-70EX

ครอบคุมพื้นที่ 50 ตร.ม. ประหยัดไฟเพียง 96 สต./ชม.

หลากหลายฟังก์ชั่นความเย็น

พัดลมไอเย็น มีระดับแรงลม 3 ระดับ ปรับมุมส่ายได้ 90 องศา
พร้อมระบบโอโซนที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่มากับน้ำ และระบบเตือนตัดปั๊มเมื่อน้ำหมด

เย็นอย่างต่อเนื่อง

ด้วยขนาดถังน้ำ 93 ลิตร ใช้งานได้ต่อเนื่อง 10-17 ชม. จ่ายค่าไฟเพียง 96 สต./ชม. ด้วยกำลังไฟฟ้า 320 W กระแสไฟฟ้า 2.0 A และแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz

ระดับน้ำเต็มถัง
เปิดต่อเนื่องสูงสุดถึง

17 ชั่วโมง

ช่องเติมน้ำใช้งานได้สะดวก

MIK-70EX มาพร้อมช่องเติมน้ำด้านหน้า สามารถใช้งานได้สะดวก

แผงทำความเย็น 4 แผ่น

ด้วยปริมาตรแผ่นทำความเย็น 76,500 ลบ.ซม. มีระบบควบคุมการระเหยของน้ำ ทำให้อัตราการระเหยอยู่ที่ประมาณ 5.5 – 9.3 ลิตร/ชม. ช่วยให้ประหยัดน้ำและสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ลดอุณหภูมิได้ถึง

15 องศา

เย็นได้ไกล

ด้วยพัดลมชนิด Axial ที่มีช่องจ่ายลมขนาด 57 x 57 ซม. ให้ปริมาณแรงลมถึง 7,000 ลบ.ม./ชม. ตัวเครื่องมีขนาด 87 x 57 x 138 ซม. น้ำหนัก 42 กก. และเมื่อเติมน้ำจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 135 กก. แข็งแรงทนทานด้วยวัสดุ ABS

สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง

50 ตร.ม.

ควบคุมระยะไกล

มีรีโมทคอนโทรลที่มีฟังก์ชั่นใช้งานได้ง่าย สามารถสั่งงานได้จากระยะไกล พร้อมระบบตั้งเวลาเปิด-ปิด เครื่อง