EVAPORATIVE
MUK-16

MUK-16

ครอบคลุมพื้นที่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป ประหยัดไฟเพียง 2.63 บาท/ชม.

พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีระบบโอโซนที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่มากับน้ำ พร้อมทั้งระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ และระบบเตือนตัดปั๊มเมื่อแรงดันน้ำต่ำ

MUK-16
MUK-16

ปริมาณลมสูง

แต่เสียงเบาด้วยใบพัดที่ออกแบบพิเศษ ใช้พัดลมชนิด Axial ที่มีช่องจ่ายลมขนาด 56 x 56 ซม. ให้ปริมาณแรงลมถึง 16,000 ลบ.ม./ชม. แรงดันลม 160 Pa จ่ายค่าไฟเพียง 2.63 บาท/ชม. ด้วยกำลังไฟฟ้า 0.75 KW กระแสไฟฟ้า 5.6 A และแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz

ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง

100 ตร.ม.

ดึงลมเข้าหลายทิศทาง

เพื่อเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนมากขึ้น และทำให้เย็นขึ้นด้วยแผ่นทำความเย็นเกรด 5090 ปริมาตรแผ่นทำความเย็น 145,920 ลบ.ซม. ตัวเครื่องมีขนาด 103 x 103 x 83 ซม. น้ำหนัก 55 กก. และเมื่อเติมน้ำจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 73 กก.

MUK-16

เย็นได้นาน

ด้วยการเพิ่มถังน้ำขนาด 18 ลิตร พร้อมทั้งระบบควบคุมการระเหยของน้ำ ทำให้อัตราการระเหยอยู่ที่ประมาณ 12 – 20 ลิตร/ชม. ช่วยให้ประหยัดน้ำและสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ลดอุณหภูมิได้ถึง

15 องศา