EVAPORATIVE
 MUK-18

MUK-18

ครอบคลุมพื้นที่ 150 ตร.ม. ขึ้นไป ประหยัดไฟเพียง 3.85 บาท/ชม.

พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีระบบโอโซนที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่มากับน้ำ พร้อมทั้งระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ และระบบเตือนตัดปั๊มเมื่อแรงดันน้ำต่ำ

MUK-18
 MUK-18

ดึงลมเข้าหลายทิศทาง

ใช้พัดลมชนิด Axial ที่มีช่องจ่ายลมขนาด 66 x 66 ซม. ให้ปริมาณแรงลมถึง 18,000 ลบ.ม./ชม. แรงดันลม 190 Pa ด้วยกำลังไฟฟ้า 1.1 KW กระแสไฟฟ้า 8.33 A และแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz ทำให้เย็นขึ้นด้วยแผ่นทำความเย็นเกรด 5090 ปริมาตรแผ่นทำความเย็น 232,200 ลบ.ซม.

ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง

150 ตร.ม.

เย็นได้นาน

ด้วยถังน้ำขนาด 40 ลิตร พร้อมทั้งระบบควบคุมการระเหยของน้ำ ทำให้อัตราการระเหยอยู่ที่ประมาณ 15 – 25 ลิตร/ชม. ช่วยให้ประหยัดน้ำและสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น
ตัวเครื่องแบบ T (ใบพัดด้านบน) ขนาด 117 x 117 x 105 ซม. น้ำหนัก 90 กก.
ตัวเครื่องแบบ D (ใบพัดด้านล่าง) ขนาด 117 x 117 x 96 ซม. น้ำหนัก 84 กก.

ลดอุณหภูมิได้ถึง

15 องศา

 MUK-18