EVAPORATIVE

Masterkool MUK-30

ครอบคลุมพื้นที่ 250 ตร.ม. ขึ้นไป ประหยัดไฟเพียง 9 บาท/ชม.

ปริมาณลมสูง

แต่เสียงเบาด้วยใบพัดที่ออกแบบพิเศษ ใช้พัดลมชนิด Axial ที่มีช่องจ่ายลมขนาด 77 x 77 ซม. ให้ปริมาณแรงลมถึง 30,000 ลบ.ม./ชม. แรงดันลม 366 Pa จ่ายค่าไฟเพียง 9 บาท/ชม. ด้วยกำลังไฟฟ้า 3.0 KW กระแสไฟฟ้า 7.1 A และแหล่งจ่ายไฟฟ้า 380 V/50 Hz

พัดลมไอเย็นขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีระบบโอโซนที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่มากับน้ำ พร้อมทั้งระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ และระบบเตือนตัดปั๊มเมื่อแรงดันน้ำต่ำ

ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง

250 ตร.ม.

ดึงลมเข้าหลายทิศทาง

เพื่อเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนมากขึ้น และทำให้เย็นขึ้นด้วยแผ่นทำความเย็นเกรด 5090 ปริมาตรแผ่นทำความเย็น 345,320 ลบ.ซม.
ตัวเครื่องแบบ T (ใบพัดด้านบน) ขนาด 125 x 125 x 143 ซม. น้ำหนัก 152 กก.
ตัวเครื่องแบบ D (ใบพัดด้านล่าง) ขนาด 127 x 127 x 131 ซม. น้ำหนัก 125 กก.

 

เย็นได้นาน

ด้วยการเพิ่มถังน้ำขนาด 55 ลิตร พร้อมทั้งระบบควบคุมการระเหยของน้ำ ทำให้อัตราการระเหยอยู่ที่ประมาณ 30 – 40 ลิตร/ชม. ช่วยให้ประหยัดน้ำและสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ลดอุณหภูมิได้ถึง

15 องศา

ควบคุมระยะไกล

มีรีโมทคอนโทรลที่มีฟังก์ชั่นใช้งานได้ง่าย สามารถสั่งงานได้จากระยะไกล พร้อมระบบตั้งเวลาเปิด-ปิด เครื่อง