สินค้า
ขายให้เช่าพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมโรงงาน พัดระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ พัดลมฟาร์ม พัดลมขนาดใหญ่ ราคาพิเศษคุณภาพดี

Masterkool Cooltop

พัดลมระบายอากาศ แบบตั้งและแบบแขวน 20”, 24”, 30”

ขายให้เช่าพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมโรงงาน พัดระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ พัดลมฟาร์ม พัดลมขนาดใหญ่ ราคาพิเศษคุณภาพดี

พัดลมระบายอากาศ

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่ต้องการอากาศถ่ายเท ให้ปริมาณลมสูงกว่า 3 เท่า มีฝาครอบป้องกันน้ำเข้า และใช้ระบบความปลอดภัย Thermal Fuse ตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานเกินกำลัง แข็งแรง ทนทานได้มาตรฐาน

ขายให้เช่าพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมโรงงาน พัดระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ พัดลมฟาร์ม พัดลมขนาดใหญ่ ราคาพิเศษคุณภาพดี

CTS-20

พัดลมแบบตั้งขนาด 20 นิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ 30 ตร.ม. ประหยัดไฟเพียง 39 สต./ชม. ใช้กำลังไฟฟ้า 130 W สามารถปรับระดับแรงลมได้ถึง 3 ระดับ ขนาดความสูง 163 ซม. น้ำหนัก 17.7 กก.

ขายให้เช่าพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมโรงงาน พัดระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ พัดลมฟาร์ม พัดลมขนาดใหญ่ ราคาพิเศษคุณภาพดี

CTS-24

พัดลมแบบตั้งขนาด 24 นิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตร.ม. ประหยัดไฟเพียง 45 สต./ชม. ใช้กำลังไฟฟ้า 150 W สามารถปรับระดับแรงลมได้ถึง 3 ระดับ ขนาดความสูง 170 ซม. น้ำหนัก 18.2 กก.

ขายให้เช่าพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมโรงงาน พัดระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ พัดลมฟาร์ม พัดลมขนาดใหญ่ ราคาพิเศษคุณภาพดี

CTS-30

พัดลมแบบตั้งขนาด 30 นิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ 60 ตร.ม. ประหยัดไฟเพียง 69 สต./ชม. ใช้กำลังไฟฟ้า 230 W สามารถปรับระดับแรงลมได้ถึง 3 ระดับ ขนาดความสูง 187 ซม. น้ำหนัก 23 กก.

ขายให้เช่าพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมโรงงาน พัดระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ พัดลมฟาร์ม พัดลมขนาดใหญ่ ราคาพิเศษคุณภาพดี

CTW-20

พัดลมแบบแขวนขนาด 20 นิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ 30 ตร.ม. ประหยัดไฟเพียง 39 สต./ชม. ใช้กำลังไฟฟ้า 130 W สามารถปรับระดับแรงลมได้ถึง 3 ระดับ น้ำหนัก 9.5 กก.

ขายให้เช่าพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมโรงงาน พัดระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ พัดลมฟาร์ม พัดลมขนาดใหญ่ ราคาพิเศษคุณภาพดี

CTW-24

พัดลมแบบแขวนขนาด 24 นิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตร.ม. ประหยัดไฟเพียง 45 สต./ชม. ใช้กำลังไฟฟ้า 150 W สามารถปรับระดับแรงลมได้ถึง 3 ระดับ น้ำหนัก 10.7 กก.

ขายให้เช่าพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมโรงงาน พัดระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ พัดลมฟาร์ม พัดลมขนาดใหญ่ ราคาพิเศษคุณภาพดี

CTW-30

พัดลมแบบแขวนขนาด 30 นิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ 60 ตร.ม. ประหยัดไฟเพียง 69 สต./ชม. ใช้กำลังไฟฟ้า 230 W สามารถปรับระดับแรงลมได้ถึง 3 ระดับ น้ำหนัก 13 กก.